In onze academies ervaar je in de praktijk wat de effecten van je keuzes zijn.

We gaan aan de slag binnen en buiten de werkomgeving. Een Academie kan opgebouwd zijn rond een bepaald thema, een bepaald(e) functie(niveau), bedrijfstak of specifiek gericht zijn op één organisatie. De Academies bestaan uit werkvormen buiten en binnen de werkomgeving. Werkvormen buiten de werkomgeving zijn gericht op het verkrijgen van meer inzicht, kennis en vaardigheden. Werkvormen binnen de werkomgeving zijn gericht op het toepassen ervan in de praktijk. De Academies faciliteren dus niet alleen kennis en inzicht, maar juist ook het handelen. Met als doel effectiever en/of gewenst gedrag in de praktijk.

Er zijn academies voor organisaties en voor individuele deelnemers. Scrol naar onder voor de ervaringen van Formorrow. Met Trant zijn wij al een aantal jaar onderdeel van de Formorrow academy.

Waarom is dit interessant?

Organisaties investeren jaarlijks miljarden euro’s in de ontwikkeling van eigen mensen. Veel trainingen en opleidingen zijn erop gericht de productiviteit te verhogen door het vergroten van kennis en vaardigheden. Maar de investering is pas succesvol wanneer mensen het geleerde ook daadwerkelijk op de werkvloer kunnen toepassen.

Een organisatie ontwikkelt zich door het ontwikkelen van de mensen in die organisatie.
De Academies die Trant ontwerpt, inricht, implementeert en levert, faciliteren de ontwikkeling van mensen en daarmee van organisaties.

De Academies van Trant zijn gericht op ontwikkeling in de praktijk, zodat wat men leert ook merkbaar wordt op de werkplek. Dit leidt tot betere resultaten en een beter gevoel over de manier waarop deze resultaten tot stand komen.

Trant kent verschillende vormen van Academies. De verschillende vormen maken het voor veel organisaties interessant om een Trant-Academy in te zetten om hun resultaten te verbeteren.

Vind je dit interessant en wil je erover doorpraten? Neem contact op!

De academies

Naast deze vormen van de Trant Academies verzorgen wij ook modules in al bestaande Academies die door anderen georganiseerd zijn, in de vorm van trainingen, workshops en/of coaching.