De beste voorspeller van gedrag is gedrag.

Trant wordt gevraagd bij ontwikkel- en veranderprocessen binnen organisaties. Denk aan situaties waarbij:

 • Samenwerken minder effectief is.
 • Mensen of afdelingen elkaar meer tegenwerken dan ondersteunen.
 • Klantgerichtheid ondergeschikt is gemaakt aan interne processen en procedures.
 • Eigenaarschap wordt gemist.
 • Leiderschap onder druk staat.
 • Men een nieuwe cultuur wil ontwikkelen in
  een sterk veranderende maatschappelijke
  omgeving (bijvoorbeeld: thuiswerken).

Maar ook situaties waarin talenten van medewerkers te weinig zichtbaar zijn en ingezet worden. Waar inspiratie, vitaliteit en elan missen of waar het goed gaat, maar medewerkers voelen dat er meer in zit.

Waarom Trant?

De beste voorspeller van gedrag is gedrag. Daarom staat in onze aanpak de mens centraal. Het gedrag en de keuzes van de mensen binnen de organisatie zijn bepalend voor de cultuur en werkwijze. Wat medewerkers of managers doen, hoe ze dat doen en waarom ze dat doen, heeft helpende en belemmerende effecten op de dagelijkse gang van zaken of zelfs de koers van het bedrijf. Die keuzes zijn zelden heel bewust.

Trant zorgt voor inzicht in het eigen gedrag, drijfveren die daaraan ten grondslag liggen en de effecten die dat heeft. Een nieuw perspectief voor organisaties op de keuzemogelijkheden en ontwikkeling van mensen. Want ieder mens heeft de potentie om zijn of haar eigen welbevinden en functioneren vorm te geven. Het resultaat is hernieuwd eigenaarschap en grip op de verschillende mogelijkheden om samen met het team organisatiedoelen te bereiken.

Inspiratie, vitaliteit en samenwerking

Trant biedt nieuw perspectief voor organisaties op zoek naar:

 • Effectievere samenwerking
 • Mensen of afdelingen die elkaar ondersteunen in plaats van tegenwerken
 • Eigenaarschap voor de eigen mensen
 • Sterk en effectief leiderschap
 • Een nieuwe cultuur
 • Meer zichtbaarheid voor de talenten van medewerkers
 • Inspiratie en vitaliteit

Wil je meer informatie?
Neem contact op!

Werkwijze

Stap #1
Ons eerste contact met een opdrachtgever is oriënterend. Wij horen graag wat men beoogt en waar men naartoe wilt. Wij vertellen wat onze uitgangspunten zijn en wat in grote lijnen onze aanpak is.
Stap #2
Het startpunt van een traject is altijd dat we intensief in gesprek gaan met de opdrachtgever en met de direct betrokkenen. Centraal staat de vraag: wat wil men bereiken, wat zijn de doelen die men nastreeft? Waar wil men naar toe, wat moet er veranderen? En hoe ziet dat eruit? Welk concreet, waarneembaar gedrag ziet men voor zich, wat bij deze doelen past? Daarnaast: hoe handelt men nu? Welk gedrag is nu zichtbaar? En wat ligt mogelijk ten grondslag aan dit gedrag? Zijn er zaken die dit gedrag stimuleren? (bijvoorbeeld structuur, regels en normen, KPI’s, cultuur, aard van het leiderschap).
Stap #3
Vervolgens ontwerpen wij een traject en kiezen de vorm en inhoud van de interventie(s) die het beoogde doel kunnen realiseren. Het ontwerp stemmen we af met betrokkenen. De vorm die een traject uiteindelijk krijgt is dus maatwerk: de unieke weg waarmee wij samen met de opdrachtgever de doelen kunnen realiseren.

Onze inbreng bestaat uit korte interventies, maar kan ook een wat langer traject inhouden. Hierin werken wij gezamenlijk met onze opdrachtgever en de medewerkers van de organisatie naar de gewenste richting en output. Hiervoor zetten wij verschillende vormen en middelen in, zoals trainingen, workshops, begeleiding op de werkplek, team- en/of individuele coaching, een ‘academy’, interim-management, etc.

Trajecten kunnen zowel op organisatieniveau als op team- en afdelingsniveau opgepakt worden als op individueel niveau.