Trant helpt sturing te geven aan eigen gedrag. Door inzicht in gedrag en behoeften kan men effectievere keuzes maken. In teamverband en op individueel niveau.

Activiteiten

Trant houdt zich bezig met organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Dat kan de vorm krijgen van coaching en (proces-) begeleiding, training, workshops, teambegeleiding, interim-management en de opzet van op maat gemaakte academies.

Ben je op zoek naar een
specifieke academie?

Individuele ontwikkeling

Je merkt dat het niet lukt, je weet dat je meer kunt of je bent niet tevreden met hoe het nu gaat.

Organisatieontwikkeling

Hierin werken wij gezamenlijk met onze opdrachtgever en de medewerkers van de organisatie naar de gewenste richting en output.

  • “Als team komen we geen stap verder in de projecten omdat de persoonlijkheden blijven botsen”

  • “Ze doen gewoon niet wat ik zeg, terwijl het zo vanzelfsprekend is”

  • “Ik kan het niet anders doen, zo ben ik nu eenmaal”

  • “We kunnen veel meer uit het team halen dan nu gebeurt”

Filosofie

Wij activeren en stimuleren mensen en organisaties hun eigen weg te vinden en daar zelf sturing aan te geven. Dat doen wij door mensen te laten ervaren, daarover vragen te stellen en te reflecteren. Daardoor ontstaat nieuw perspectief en inzicht in het palet aan mogelijkheden binnen jouw manier van doen: jouw “trant”.

Wij werken vanuit een vragende en onderzoekende houding (wij ‘doceren’ niet). Het ontdekken van nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden en nieuwe ervaringen moet daarbij leiden tot ander gedrag en dus andere resultaten.

Uitgangspunten

In onze aanpak is de mens, de medewerker binnen de organisatie, de bepalende factor. Wat mensen binnen een organisatie doen en hoe zij dat doen, dus hun gedrag, geeft bepaalde effecten. Deze effecten kunnen helpend of belemmerend zijn, soms bewust, vaak onbewust. Sfeer en cultuur binnen organisatie worden bepaald door het gedrag van medewerkers binnen de organisatie.

 

 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.